Saturday, February 20, 2010

Solat dan zakat.

Dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua (berjemaah) bersama-sama orang-orang yang rukuk.

No comments:

Post a Comment