Saturday, February 20, 2010

Orang yang khusyuk.

(Iaitu) mereka yang percaya dengan yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka dan bahawa mereka akan kembali kepadaNya.

No comments:

Post a Comment